Приложение

Прецизно земеделие

Прилагане на техники за прецизно селско стопанство към земеделието с помощта на HxGN SmartNet.

Известно е, че фермерите прекарват много часове в изтощителна работа. С помощта на HxGN SmartNet тази работа става по-прецизна и по-малко уморителна.

Услуги

Прецизното селско стопанство оптимизира производителността и управлява по-добре производствените разходи. ГНСС технологията позволява, чрез свързани датчици, инсталирани в селскостопанските машини, във всеки един момент да знаете точната позиция на трактора с цел намаляване на броя на унищожените реколти и, съответно, по-голяма производителност.

Достъпност

HxGN SmartNet прави прецизното селско стопанство по-достъпно. Като се абонирате за SmartNet, няма нужда да разполагате със собствена базова RTK станция, което намалява почти наполовина Вашите капиталови инвестиции.

Как работи

С помощта на мрежовите RTK корекции от SmartNet разстоянието за комуникация не се ограничава от устройството за комуникация.

Интелигентност

Екипът за поддръжка на услугата HxGN SmartNet работи в тясна връзка с  екипа по развитие и разполага със задълбочени технически знания за услугата ГНСС и нейната поддръжка.