Оторизиран сервиз на Leica Geosystems

Сервизен пакет – GPS

Редовно обслужване

Редовен сервиз е сервизен пакет от услуги, които се извършват периодично всяка година за инструменти, които не се използват при работа в тежки условия. Целта на този сервизен пакет е да осигури гладката работа на инструмента и да се поддържа неговата точност.           

С този пакет услуги потребителят може да избира между два сервизни сертификата:

  • Син сервизен сертификат, чиято цена е включена в пакета услуги
  • Сребърен сервизен сертификат, който се заплаща допълнително.

 

Пълно обслужване

Пълна услуга е сервизен пакет, който се извършват на всеки три години или, в зависимост от условията, при които се използва инструментът, на по-кратки интервали.  

Заедно с този пакет услуги, в сътрудничество с нашата метрологична лаборатория, в допълнение към изключителния Златен Сервизен сертификат Vekom Geo, получавате и Сертификат за калибриране.

Преглед на сервизни пакети с дейности за GPS услуги 
GPS/GNSS редовно обслужване пълно обслужване
входящ тест със сервизен софтуер
функционална проверка (портове, карти, LED светлини)
проверка на софтуера на антената
проверка на сателитно прослевяване
инсталиране на софтуер, спрямо датата на поддръжка на инструмента
замяна на уплътненията в инструмента
изходящ тест през специализиран сервизен софтуер
почистване на инструмента и оборудването към него
издаване на син сертификат
издаване на сребърен сертификат
издаване на златен сертификат
издаване на метрологичен сертификат

*Сребърният сервизен сертификат се заплаща допълнително!