Данни, които се обновяват всеки ден

Planet

Проектът Planet изгражда и управлява най-голямата в света спътникова орбита, предназначена да улови планетата Земя. Мисията на Planet е да улови цялата повърхност на Земята всеки ден и да направи глобалните промени видими и достъпни. Чрез значително намаляване на разходите за производство на сателити и чрез драстично увеличаване на техния брой, Planet покрива 100%  от земната повърхност всеки ден.

Ежедневното покритие на цялата Земя чрез сателитни изображения ни осигурява безпрецедентен набор от данни, богати на разнообразна информация. Данните имат многобройни приложения като:

  • Мониторинг на здравето на земеделските култури,
  • Планиране на използването на земеделска земя,
  • Откриване на незаконен дърводобив,
  • Картографиране на последиците от природни бедствия,
  • Проследяване на пристанищните операции и др.

Сателитите на Planet

Planet управлява два вида спътника: Skysat и PlanetScope. Skysat сателитите дават възможност за доставяне на сателитни снимки с разделителна способност до 50см.

Сателитите PlanetScope са проектирани да работят като система, която постоянно събира изображения от земната повърхност. Тази система осигурява пълна картина на планетата Земя всеки ден.

  

  Planet Scope  SkySat 
Брой сателити 120+ 15
Капацитет на записване  300 miliona km2/дневно 500,000 km2/дневно
Пространствена резолюция 3.125 m PAN 0.50 m; MS 1 m 
Тип сензор Bayer mask CCD sensor CMOS Frame Camera  
Спектрални канали (R,G,B,NIR) (R,G,B, NIR) и PAN