Leica CloudWorx

Leica CloudWorx CAD плъгини позволяват на потребителите да работят ефективно с големи точкови облаци директно в избраната от тях CAD система. Те могат да използват CAD инструменти, команди и целия набор от специализирани облачни команди, предоставени от CloudWorx.

CloudWorx добавя прости инструменти за визуализация и работа с облаци от точки:

 • Ускорете създаването на 2D чертеж
 • 3D моделиране на обекти и повърхнини
 • Подобрете работните процеси в проучването
 • Подобрете изграденият модел
 • Създайте модела за вашите нужди

Мощните специфични инструменти за моделиране и изчертане позволяват:

 • Създаване на тръбопроводни модели и други 3D конструкции,
 • 2D и 3D проучване на земната повърхност, моделиране и много други.

Приставките Leica CloudWorx са достъпни за широк спектър от програми:

 • 3D лазерни скенери
 • Опазване на паметниците на културата
 • BIM
 • Bиртуална Pеалност
 • Събиране на геопространствени данни
 • Aрхитектура
 • 3D моделиране