Настройки и помощ

HxGN SmartNet има осигурена непрекъсната техническа поддръжка. За да се фокусирате изцяло върху работата на обекта, не се колебайте да се обърнете към нас при всякакви въпроси, свързани с настройките за достъп или функционирането на мрежата. Ако желаете да настроите вашия GNSS приемник за работа с нашия сървър, може да започнете със следните настройки:

По отношение на сървъра, трябва да въведете следното:

  • IP address: bg.nrtk.eu или 69.64.185.20
  • Име на сървъра:  SMARTNЕТBG
  • Port: 2101

Някои SIM карти изискват въвеждане на точка за достъп (APN) до GPRS мрежата на съответния мобилен оператор:

  • APN VIVACOM: internet.vivacom.bg
  • APN Yettel: internet
  • APN A1: internet.a1.bg
  • APN M-Tel: inet-gprs.mtel.bg
  • APN Telenor: telenor
Продукти Реaлно Време Точка на свързване (Mount Point) Формат Описание
MAX Контролно Спомагателна Концепция MAX RTCM3.1 Единственият международен Межови RTK стандарт за разпространяване на корекции. Предпочитан формат от Leica Geosystems.
i-MAX Индивидуален MAX i-MAX и MSM_iMAX RTCM3.1 Не-физически метод за изпращане на корекции от реални референтни станции.
VRS Виртуална Референтна Станция VRS и MSM_VRS RTCM3.1 Не-физически метод за изпращане на корекции от виртуални референтни станции.
NEAR Най-близка станция NEAR и MSM_NEAR RTCM3.1 Корекции на единична база, получавани от най-близката референтна станция.

Имате проблем с настройките? Свържете се с нас:

  • Техническа помощ и активиране: Стефан Колев 0885 431 891