Leica Nova TM60

Здравият, прецизен и издръжлив Leica Nova TM60 помага при проекти, когато трябва да събирате данни сигурно и непрекъснато. Той идва с твърдо обещание: информация и отчети в реално време, на които винаги можете да разчитате, помагайки Ви да вземате информирани решения навреме.

Независимо дали става дума за установяване, огъване, преместване, плъзгане или друга промяна на състоянието – ще го държите под контрол 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. TM60 се предлага с най-дългия ATRplus диапазон в света, точност на автоматично прицелване от половин секунда, усъвършенствани изображения и най-дълга непрекъсната работа.

Инструментът разкрива пълния си потенциал, когато се сдвои с Leica GeoMoS Monitoring Solution. Тази комбинация Ви позволява да реагирате на сложни изисквания на всеки проект, независимо дали е непрекъснат или периодичен. Тоталната станция TM60 е в състояние да се адаптира автоматично към променящите се условия на околната среда, давайки Ви спокойствие чрез намаляване на пропуските в данните, времето на престой и неочакваните разходи.

Инструментът се доставя с мощния и интуитивен полеви софтуер Leica Captivate onboard field software.

Кога да използвате Leica Nova TM60:

  • Постоянно наблюдение (24/7): дистанционна работа, непрекъснато наблюдение, данни от измервания в реално време, устойчив на различни условия на околната среда.
  • Периодично наблюдение: гъвкава настройка на инструмента, автоматизирани измервания, полеви софтуер Leica Captivate, специално приложение за наблюдение, свързаност с облачни услуги.
  • Сгради и съоръжения: наблюдение на сгради, небостъргачи, промишлени и спортни съоръжения и подземни структури.
  • Транспортна инфраструктура: наблюдение на тунели, железопътни линии, мостове, пътища и магистрали, летища, пристанища и канали.
  • Околната среда: наблюдение на свлачища, падащи камъни, слягания.
  • Енергийна инфраструктура: наблюдение на язовири, нефт и газ, ядрени съоръжения, тръбопроводи, електроцентрали.
  • Добив: наблюдение на стабилността на откоси, високи стени и кариери.

Lowest Downtime

Leica Nova TM60 е предназначен да Ви осигури спокойствие с най-дългата непрекъсната работа в полето, най-дългите интервали на поддръжка (годишно) и липса на пропуски в данните, благодарение на новия Leica GeoMoS Edge!

ATRplus

Leica Nova TM60 се превърна в първата в света тотална станция за самообучаващо се наблюдение, благодарение на въведения ATRplus. Той позволява разширена автоматизация и най-добра производителност на измерване (до 3000 m), без да е необходимо да се правят корекции спрямо условията на околната среда.

Leica GeoMoS

Автоматичната система за наблюдение на деформацията на Leica Geosystems помага на клиентите бързо да разберат и реагират на сложните изисквания на проекти за наблюдение.

AutoLearn

Тази функция GeoMoS позволява на инструмента автоматично да търси, насочва и измерва към наблюдавани призми с разширено зрително поле на ATRplus, като вече може да се извършва автономно и дистанционно.
  • Роботизирани тотални станции
  • Опазване на паметниците на културата
  • Пътища