Отворена, опростена и удобна платформа за управление и прехвърляне на данни.

Leica ConX – облачно решение и уеб интерфейс за споделяне и визуализиране на данни

Leica ConX е облачно базиран инструмент за сътрудничество, който ви позволява ефективно да управлявате всичките си строителни проекти и да споделяте данни, свързани с работата, с всички заинтересовани страни. Leica ConX ви позволява да визуализирате референтни модели, данни от измервания  и конструирани данни.  Разполагате с инструменти за анализ и наблюдение на производителността.

Korist: 

  • Визуализация на проектни данни в 3D среда. 
  • Възможност за автоматично споделяне на проекти и актуализации на 3D машини и геодезисти.
  • Свържете настолните приложения на Leica към ConX проекти за директно споделяне на данни на място и в офиса. 
  • Обединете измерените точки от всички свързани сензори в реално време. 
  • Инструменти за следене в реално време на изкопи и насипи. 
  • Изчисляване на обеми за автоматизиран анализ и отчитане на производителността на проекта.

Прозрачност и връзка в реално време

Облачно базиран инструмент за сътрудничество, който ви позволява ефективно да управлявате всичките си строителни проекти и да споделяте данни, свързани с работата, с всички заинтересовани страни. Leica ConX ви предоставя бърз и лесен за използване уеб базиран пакет от инструменти, от които се нуждаете, за да свършите работата по-бързо, по-ефективно и по спецификация.

Анализи на Изкоп/Насип и проследяване на напредъка

Изходната повърхнина може да бъде получена от наземни или въздушни измервания или просто като данни от приложения на трети страни. Всички измерени точки от машини или полеви геодезисти могат да се използват за създаване на повърхнини, което позволява проверка на наклона и анализи от типа изкоп/насип. Промените в обема са представени в лесно разбираем вид за отчитане на производителността на проекта.

Дигитална 3D среда

Най-важната информация за проекта от референтните модели, местоположение на механизация и екзекутивни данни се визуализира в 3D среда. Бърз и интуитивен преглед на напредъка.

Дистанционна поддръжка и отстраняване на проблеми

Намалете до минимум престоя на оператора с отдалечена комуникация в реално време между офиса и машината. Отстраняване на неизправности, обучение в движение и настройка без пътни разходи и закъснения.