Оторизиран сервиз на Leica Geosystems

Сервизни Сертификати

Запознайте се с различните видове сервизни сертификати за основните инструменти:

Тотални станции, GNSS Приемници и Дигитални нивелири

Инструменти Син Бронзов Сребърен Златен
Тотални станции
GNSS приемник
DNA, LS, Sprinter

* Заедно със златен сервизен сертификат получавате и сертификат за калибриране

Син сервизен сертификат

Синият сервизен сертификат потвърждава, че инструментът е проверен и неговите характеристики отговарят на тези, предписани от фабриката на Leica Geosystems в Швейцария. Този сертификат се издава в следните случаи:

  • При закупуване на нов инструмент (издаден от Leica Geosystems, Швейцария). Може да се изтегли от myWorld, след като регистрирате вашия нов инструмент.
  • При годишна поддръжка на инструмента като част от един от сервизните пакети
  • След големи сервизни интервенции върху инструмента

Синият сервизен сертификат не показва стойности от измерванията, нито уточнява неопределеността на измерването.

Син сервизен сертификат не е заместител на сертификат за калибриране!

Бронзов сервизен сертификат

Бронзовият сервизен сертификат потвърждава, че инструментът е проверен и неговите характеристики отговарят на характеристиките, предписани от фабриката на Leica Geosystems в Швейцария. Този сертификат се издава:

  • При годишна поддръжка на инструмента с подходящи сервизни пакети
  • След сериозни сервизни интервенции върху инструмента по желание на потребителя, срещу допълнително заплащане

Бронзовият сервизен сертификат показва стандартните отклонения и съответните измерени стойности.

Бронзовият сервизен сертификат не е заместител на сертификата за калибриране!

Сребърен сервизен сертификат

Сребърният сервизен сертификат потвърждава, че инструментът е проверен и че неговите характеристики отговарят на тези, предписани от фабриката Leica Geosystems в Швейцария. Този сертификат се издава:

  • При годишна поддръжка на инструмента с подходящи сервизни пакети
  • След сериозни сервизни интервенции върху инструмента по желание на потребителя, срещу допълнително заплащане

Сребърният сервизен сертификат показва измерените стойности чрез частичен отчет за измерване и показва стандартните отклонения.

Сребърният сервизен сертификат не е заместител на сертификат за калибриране!

Златен сервизен сертификат

Златният сервизният сертификат потвърждава, че инструментът е проверен и че неговите характеристики отговарят на характеристиките, предписани от фабриката на Leica Geosystems в Швейцария. Този сертификат се издава:

  • При редовна поддръжка на инструмента с подходящи сервизни пакети
  • При големи интервенции на инструмента по желание на потребителя, срещу допълнително заплащане

Златен сертификат се издава в сътрудничество с акредитираната метрологична лаборатория Vekom Geo и е придружен от сертификат за калибриране!