Подробна документация

Предотвратете скъпоструващи грешки на обекта чрез BLK3D. Уникална възможност за документирате на напредъка на строежа и създаване на екзекутивни планове на отделните етапи при проектиране и изпълнение на сгради.

Измервайте лесно

Измервайте лесно желаните елементи от обекта, само с 2 снимки. Инструмента предлага висока точност и лекота при измерване като същевременно повишава безопасността на строителната площадка.

Как работи?

BLK3D дава възможност за 3D измервания, направени от 2D снимки, използвайки принципите на фотограметрията

RECOGNIZED