Експертна помощ в областта

Leica Active Assist

Просто натиснете бутон, за да активирате дистанционна поддръжка на терен

С услугата Leica Active Assist можете да увеличите продуктивността си благодарение на модерна IT инфраструктура. Само това обаче няма да е достатъчно, ако Вашите данни не са безопасни и защитени. Ето защо Leica Geosystems интегрира най-високото ниво на сигурност в своите Leica Geosystems Trusted Servisa. Заедно с това Вие печелите благодарение на по-добрата производителност, както и благодарение на максималната сигурност на данните.

Експертна помощ винаги под ръка

Представете си, че сте на полето и имате проблем, който Ви пречи да завършите работата. Можете да се обадите на местната поддръжка, но имате проблеми с обяснението какъв точно е проблемът. С едно просто натискане на бутон в полевия софтуер на Вашия инструмент можете да активирате услугата Leica Active Assist и Вашият инженер по техническа поддръжка може безопасно да получи достъп до устройството и да види това, което виждате на екрана. Чрез натискане на командите инженер по техническа поддръжка ще реши проблема вместо Вас, за да и можете да продължите да работите възможно най-скоро.

По този начин ще бъдете максимално ефективни в работата си и ще сте сигурни, че всеки проблем, ако се появи отново, ще бъде решен много бързо.

Вашите предимства:

  • Лесен за използване;
  • Помощта е винаги на разположение;
  • По- добра производителност;
  • Максимална сигурност.

Контролери с интернет връзка
С интегриран WiFi и/или 3.5G модул (GSM/GPRS/UMTS), нашите контролери Leica CS20 / Leica CS15 се свързват директно с интернет и предоставят използването на услугата Active Assist.