Флурезцентен спрей за нощни маркировки

Photo Light

PHOTO LIGHT е фотолуминесцентен спрей, който се използва за, всички видове сигнализация / маркиране в тъмнина, за обезопасяване на културни събития или спортна маркировка.

Характеристики и свойства:

  • Може да се прилага върху много различни повърхности и материали.
  • Безкрайно повтаряне на фото луминесцентния ефект.
  • Време за сушене: 15 до 20 минути.
  • Температура на приложение: от -15 ° C до 50 ° C
  • Аерозолни кутии, обем 650 мл / 500 мл нето, в кутии по 6