Оторизиран сервиз на Leica Geosystems

Сервизен пакет – тотална станция

Проверка: първият сервизен пакет за редовна поддръжка на инструмента. При този пакет услуги не се издава сертификат, но се получава сервизен отчет с описаните сервизни дейности.

Базов сервиз: сервизен пакет за инструменти, които не изискват допълнителна поддръжка и не се използват в тежки условия. С този пакет услуги потребителят има избор между два сервизни сертификата:

  • Син сервизен сертификат, чиято цена е включена в пакета услуги
  • Бронзов сервизен сертификат, който се заплаща допълнително.

Редовно обслужване: пакет от услуги, които се извършват периодично с инструменти, които не се използват при работа в тежки условия. Целта на този сервизен пакет е да осигури гладката работа на инструмента и да поддържа неговата точност.

  • Този пакет услуги се доставя със Сребърен сертификат за услуга.

Пълно обслужване: сервизен пакет, който се препоръчва на всеки 2- 3 години в зависимост от условията, при които се използва инструментът. Заедно с този пакет услуги, в сътрудничество с нашата метрологична лаборатория, в допълнение към изключителния Златен сервизен сертификат Vekom Geo, получавате и Сертификат за калибриране.

Преглед на пакети от услуги със сервизни дейности за тотална станция

Tотална Станция Проверка Базов сервиз Редовно обслужване Пълно обслужване
Проверка на компенсатор
Проверка на хоризонтална грешка
Проверка на грешка на вертикалния индекс
Проверка на грешка на хоризонталната ос
Проверка АTR
Проверка за грешка в далекомерната платка
Входящ тест през специализиран сервизен софтуер
Проверка на чистотата на хоризонталния и вертикалния кръг
Проверка на далекомерната платка (IR, RL, ATR)
Корекция на вертикалния индекс
Инсталиране на софтуер, спрямо датата на поддръжка на инструмента
Почистване на инструмента и аксесоарите към него
Почистване на хоризонталния и вертикалния кръг
Чистене и смазвавне на системата за фокусиране
Калибрация на колимачната грешка
Калибрация на вертикалната грешка
Почистване и смазване на вертикалната ос на инструмента
почистване и смазване на хоризонталната ос на инструмента
Почистване и смазване на хоризонтален и вертикален винт
Замяна на уплътненията в инструмента
Пълна настройка на теодолита
Пълна настройка на компенсатора
Пълна настройка на моторите и ATR
Изходящ тест през специализиран сервизен софтуер
Издаване на син сертификат
Издаване на брозов сертификат
Издаване на сребърен сертификат
Издаване на златен сертификат
Издаване на метрологичен сертификат