СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

  България

  Vekom Geo ltd.

  Официален представител на Leica Geosystems за България

  Тел: + 359 (0) 2 906 00 10

  Адрес: Бул. България No 81, вход В, етаж 2
  Град: София, п.код 1404