Карта на покритие

Чрез големия брой перманентни станции, HxGN SmartNet осигурява 100% плътност на RTK покритието и наличност на услугата във всяка точка на България!

Благодарение на дългогодишното ни партньорството с RTK мрежите HxGN SmartNet (Гърция) и Vekom NET (Сърбия), ние сме добавили още 12 перманентни станции (6 от Сърбия и 6 от Гърция). Тези перманентни станции участват равноправно в изравнението на мрежата и съответно са включени в обхвата на Удостоверение за оценка на съответствие от АГКК. По този начин, дори и в най-отдалечените пограничните райони, вие може да се възползвате от фиксирано RTK решение!