Softver za upravljanje i procesiranje GNSS referentnih stanica i mreža

Leica GNSS Spider Softver

Leica GNSS Spider – softver za upravljanje i procesiranje GNSS referentnih stanica i mreža

Leica Spider Softverski paket je rešenje za GNSS mrežnu infrastrukturu koji obezbeđuje jednostavan pristup svim raspoloživim podacima sa svih GNSS satelitskih Sistema, pomažući korisnicima na terenu i njihovim kolegama u kancelariji da budu što je to moguće efikasniji.

Svi satelitski sistemi, svi senzori, sve aplikacije.

Vi možete biti najefikasniji kada su svi podaci prikazani na jednom mestu kome možete pristupiti sa bilo koje lokacije i u bilo kom trenutku. Bez obzira na oblast primene, Spider obezbeđuje rešenje zahvaljujući korišćenju svih satelitskih Sistema, svih senzora i svih standarda – čineći vaš biznis uspešnim.

Spider Softver je prvo web-bazirano rešenje za menadžment real-time i post-processing servisa. Operatori i korisnici mogu jednostavno pristupiti Spider Softveru sa bilo koje lokacije i u bilo koje vreme.

Sa podrškom za sve aktuelne standarde, svi prijemnici mogu biti integrisani u Spider Softveru i svi roveri mogu dobijati korekcije.

Leica Spider Business Center kombinuje sve elemente koji su potrebni za efikasno funkcionisanje vaše infrastrukture, uključujući i menadžment korisnika i pristupa sistemu, monitoring mreže i rovera, i obezbediti krajnjim korisnicima pristup statusnim informacijama i post-procesing servisima.

Prednosti:

  • Efikasno i bezbedno
  • Lokalni daljinski pristup
  • Manji troškovi infrastrukture i održavanja
  • Nadogradivo i proširivo rešenje štiti vaše inicijalne investicije
  • Vrhunska GNSS tehnologija

Aplikacije

Spider obezbeđuje izuzetno prilagodljivu platformu za GNSS infrastrukturu. Spider Softver može takođe kontrolisati velike seizmičke mreže i obezbediti real-time monitoring kritičnih infrastrukturnih objekata kao što su zgrade, mostovi, rudnici, aerodromi i sl. Sa svojom modularnom infrastrukturom on može lako biti prilagođen vašem projektu i budžetu.

Spider real-time korekcioni servisi

Sa GNSS Spider softverom možete obezbediti korekcione podatke koristeći metod, format i komunikacioni kanal koji najbolje odgovara potrebama vaših korisnika i tako pružiti servis velikom broju korisnika. U cilju obezbeđivanja najbolje kompatibilnosti sa sistemima vaših korisnika Spider podržava različite standardne industrijske formate kao što je RTCM i tehnologije kao što je NTRIP.

Korisnici u različitim oblastima primene GNSS kao što su geodezija i premer, GIS, automatizacija mašina ili precizna poljoprivreda mogu koristiti Spider servise za pozicioniranje sa različitim nivoom tačnosti – od dm- do cm- tačnosti.

Pozicioni servisi

Koristeći kontinualne real-time podatke ili periodično preuzete podatke sa GNSS senzora Spider Positioning modul automatski računa koordinate stanica u realnom vremenu ili u naknadnoj obradi. Koristeći dokazane algoritme prilagođene potrebama monitoringa, Spider Positioning servis obezbeđuje odličnu tačnost i pouzdanost čak i sa jedno-frekventnim prijemnicima. Spider Positioning rezultati mogu biti analizirani koristeći Leica SpiderQC i Leica GeoMoS softver i praćeni preko interneta koristeći Leica SpiderWeb