Primena

Precizna poljoprivreda

Ostvarite veću preciznost za veće prinose useva uz smanjenje troškova pomoću VekomNet GNSS mreže. Korišćenjem RTK korekcija sa referentnih stanica mreže VekomNet možete vršiti navigaciju i upravljanje poljoprivrednim mašinama sa preciznošću od 1 do 2 cm na celoj teritoriji Srbije.

Naši servisi vam omogućava da vozite traktor u ispravnim paralelama sa jednakim unapred određenim razmakom.

Koristeći VekomNet GNSS mrežu precizna poljoprivreda postaje svima dostupnija. Koristeći pretplatu na našu GNSS mrežu, ne morate imati svoju bazu čime ćete već u startu skoro prepoloviti kapitalnu investiciju.

Precizna poljoprivreda znači uštedu vremena i goriva, racionalnu setvu i đubrenje i pažljivo prskanje. Vaši poljoprivredni poslovi će biti produktivniji i uspešniji sa pravilnim sistemom upravljanja traktorom. Precizno upravljanje traktorom omogućava vam da tačno koristite polje do ivice polja. Zbog preciznog vođenja možete povećati brzinu obrade, vozač ne treba da se opterećuje „hvatanjem“ idealne linije, tako da može više raditi sa većim kvalitetom u kraćem vremenu. Sve ovo će dovesti do velike uštede u gorivu.

Prilikom prskanja useva, sistem pored kontrole traktora automatski kontroliše mlaznice tako da nema preklapanja prskanja, a polje će biti ravnomerno i pravilno raspršeno.

Primena RTK tehnologije omogućava:

  • Smanjite preklapanje između redova
  • Obezbedite preciznu primenu hemikalija
  • Smanjite troškove korišćenja mašina i goriva i maziva
  • Smanjiti intenzitet rada, značajno smanjiti uticaj ljudskih faktora

Sve ovo omogućava značajno uštedu na troškovima i povećanju prinosa.

Naše prednosti:

  • Da radite na RTK tehnologiji uz našu uslugu, ne morate kupiti baznu stanicu
  • Troškovi pretplate su znatno niži od troškova drugih visoko preciznih usluga pozicioniranja
  • Preciznost pozicioniranja 1-2 cm