Преносимо решение за мобилно картографиране на раница

Leica Pegasus:Backpack

Leica Pegasus:Backpack – заснемайте 3D средата ходейки

В днешния сложен свят да бъдете в крак със скоростта на промяната е предизвикателство за всички професионалисти във всяка индустрия.

Leica Pegasus:Backpack е всепризнатото решение за заснемане на реалността, което ви позволява да вземате информирани решения в бързо променяща се, предизвикателна и враждебна среда. Решението включва GNSS приемник и заснемане на 360° изображения, а опционалният скенер с обхват от 200 метра подобрява пълнотата на данните за високи конструкции като сгради и повишава ефективността на вашата инвестиция. Само докато се разхождате, тази мултидисциплинарна система ви позволява да дигитализирате пешеходните градски центрове, развитието на строителните обекти, интериора на сградите, подземните конструкции и още разнообразни предизвикателни обекти.


BIM – сканирайте отвътре, отвън, под земята, навсякъде
Pegasus: Backpack прави разширената BIM документация възможна. Чрез синхронизиране на снимките с облака от точки, Pegasus: Backpack  осигурява пълна документация на инфраструктурните съоръжения по време на строителството или тяхната поддръжка. Използвайки SLAM технология (едновременно локализиране и картографиране) и високопрецизна инерционна система, тази платформа осигурява прецизно позициониране дори при загуба на GNSS сигнал.

Индустриално обучение – реална информация за бърза реакция
Познаването и разбирането на околната среда, преди да действате в извънредни ситуации, може да спаси животи. Превърнете всяко място в 3D модел за бърз, сигурен и ефективен отговор. В комбинация с Autodesk, Intergraph и друг софтуер, индустриално обучение се доразвива с най-прецизните 3D данни.

Защита и сигурност – помощ при вземане на решения в кризисни ситуации
Pegasus:Backpack ви позволява да вземете важни решения в кризисни ситуации, като предоставя надеждна информация. Плановете за евакуация и картографираните маршрути се подобряват с ясни и подробни снимки, както и с актуален облак от точки. Достъпът до гъсто населени райони, осигурен чрез точно и прецизно картографиране, дава на градската администрация по-ясна представа за възможно решение.

Реагиране при природни бедствия – намалете щетите и спасете животи
Отговорните органи при природни бедствия имат способността да заснемат засегнатата територия и да създадат 3D среда в движение. По-бързото време за реакция води до минимизиране на щетите и спасяване на животи. Улавяйте критични зони, за да вземете възможно най-добрите решения за реконструкция.