Приложение

GIS

Събиране на GIS данни с висока точност чрез услугата HxGN SmartNet.

ГНСС променя начина, по който GIS потребителите събират и управляват географски данни. Увеличете стойността на Вашите GIS данни чрез усъвършенстваната прецизност на HxGN SmartNet.

Услуги

Услугата HxGN SmartNet е идеаленият избор за всички проекти, изискващи висока точност, като картографиране на комуналните услуги, управление на активите, събиране на GIS данни и всички приложения, които изискват  точност на измервания до под един метър или постоянна точност до сантиметър.

Достъпност

HxGN SmartNet прави всяка GIS база данни по-точна. Като се абонирате за мрежата SmartNet CORS, Вие получавате достъп до нашите DGNSS корекции.

 

Как работи

Разполагайки с достъп до нашите DGNSS корекции, Вие можете просто да настроите Вашия ГНСС приемник и да си тръгнете. Не трябва да разполагате със собствена базова станция. Не трябва да се притеснявате за намирането на безопасен обект или за това, че сте забравили кабелите. Не сте ограничени от радио обхвата или проблеми със смущения.

Интелигентност

Въз основа на ГНСС технологията на Leica Geosystems получените резултати са с точност от един до два сантиметра.