Reflect Light

Reflect Light e ефективен светлоотразителен спрей, който се използва за широк спектър от различни приложения. Прилага се за създаване на ефект, подобен на този на пътните знаци: за обозначаване на опасна зона, за маркиране на пътека или друга зона с цел безопасност или за маркиране на спортни или културни събития.

Характеристики и свойства:

  • Добра трайност във времето: 6 до 12 месеца (в зависимост от повърхността и условията на приложение).
    Може да се прилага върху широк спектър от повърхности (бетон, дърво, асфалт, метал, камък и др.)
  • Температура на приложение: от -15 ° C до 50 ° C.
  • Бързо сушене: 5 минути
  • Силно отразяващ през нощта, под пряк лъч светлина (30 m до 40 m).