Върховен контрол и ненадмината прецизност

Leica iCON iRP3 – Решения за пилоти

Leica iRP3 е гъвкавото и бързо 3D решение за управление на машината за прецизно и безопасно насочване на оператора към точната позиция, необходима за пробивни работи в строителен проект.

iRP3 е свързан с всички други операции по строителния проект, позволявайки безпроблемна интеграция и работен поток от данни.

Едно решение, пълен контрол

Платформата за управление на машината „всичко в едно“ от Leica Geosystems вече включва решенията за оборудване на сонди и пилотни машини. iRP3 поддържа файловите формати IREDES, KOF и LandXML и се интегрира безпроблемно с портфолиото на iCON като Leica ConX за споделяне на данни за проекти, наблюдение на напредъка на проекта и екзекутивна документация.

Лесен за използване

iRP3 насочва операторите за прецизно навигиране и позициониране на пилотите, като избягва преработка и човешки грешки чрез визуализиране на напредъка на проекта в интуитивен потребителски интерфейс. 3D цветно кодираните пилоти могат да се споделят в реално време за наблюдение и контрол на проекта. Мощният потребителски интерфейс с адаптивно мащабиране, интуитивно меню и навигационна система помагат на оператора да работи по-бързо и по-точно.

Гъвкавост

iRP3 предлага няколко конфигурации за максимална гъвкавост. Антените могат да бъдат монтирани в кулата или върху тялото на машината за максимална точност и скорост. Операторите вече могат да работят във всякакви зони, невъзможни за GNSS, като градове, с позициониране чрез две тотални станции. Leica iRP3 може да се интегрира в конфигурация със сензори на производителя на машината и да работи с вградения интерфейс за запис на данни

Качество и безопасност

С дигиталното решение на iRP3 позициите на пилотите не се трасират ръчно, което повишава точността и безопасността. Безопасността на работното място е подобрена, тъй като около машината има по-малко работници и операторът може да работи, без да напуска кабината на машината. iRP3 осигурява и по-висока безопасност при работа на вода.