SmartNet - Услуги

Мрежови RTK Корекции

HxGN SmartNet осигурява прецизни GNSS корекции със сантиметрова точност на позициониране, приложимо за широк спектър от дейности. GNSS корекциите се генерират и предоставят от услугата HxGN SmartNet, използвайки мобилни интернет комуникации.

Позицията на полето не зависи от разстоянието до най-близката референтна станция, а се получава от клетка от станции около потребителя. Това позволява повтаряемо и наистина хомогенно мрежово решение. Корекциите обикновено се доставят с помощта на стандартен RTCM формат.

Ползи и предимства:

  • Няма нужда да купувате, настройвате или поддържате собствена базова станция;
  • GNSS корекции с висока надеждност;
  • Точността на позицията на GNSS устройството e последователна и хомогенна в целия обхват на мрежата;
  • Bernese софтуер непрекъснато контролира качеството на мрежата;
  • ГНСС корекциите се предоставят в стандартизиран формат (RTCM);
  • Корекциите се предоставят като се използват най-добрите RTK мрежови методи (MAX – iMAX – VRS);
  • Получаване на текстови сигнали за състоянието на мрежата;

Rinex Данни

Когато се нуждаете от последваща обработка на сурови измервания, услугата за изтегляне на RINEX данни е на ваше разположение. Това се налага, когато по някаква причина не сте имали GNSS корекции в реално време или съответния проект изрично изисква използването на последваща обработка.

Ползи и предимства:

  • Услугите за сваляне на RINEX и Virtual RINEX позволяват да работитедори когато RTK комуникациите не са налични
  • Възможност за по-къси времена за запис на сурови данни и използване Virtual RINEX впоследствие
  • Задаване на честота на записа от 1 до 30 секунди