Leica Infinity

Мостът между полето и офиса

Leica Infinity е новия мост между полето и офиса – мощна софтуерна платформа, съчетана с улеснен потребителски интерфейс. Независимо дали става въпрос за измерване на нови проекти или подготовка на данни за строителни дейности, Infinity поддържа работния процес като Ви предоставя пълен контрол, визуализация и възможности за работа с всякакъв тип данни. От импорт и експорт на данни, през обработка до отпечатване на подробни репорти- всяка дейност е улеснена, ефективна и усъвършенствана.

Поемайки щафетата от доказания и много популярен Leica Geo Office софтуер, Leica Infinity вече се превърна в основния софтуер на Leica Geosystems. Новата софтуерна платформа работи с двете ни основни серии инструменти:

  • Captivate
  • SmartWorx Viva

GNSS базови линии

Модулът на Infinity за изчисления на GNSS базови линии разполага със съвременно и мощно обработващо ядро. То осигурява точни и надеждни резултати, използвайки всички налични сателитни системи. Вградените анализи Ви дават нагледна визуализация, качествен контрол на резултатите и възможност за извличане на подробни репорти.

Нивелация

Управление и редактиране на прецизни нивелачни ходове, последваща обработка и 1D изравнение – всичко това е достъпно в този специализиран модул на Leica Infinity. Разбира се, модулът има и интуитивно графично представяне на хода.

Използване на базови карти

Базовите карти в Infinity са интелигентно решение за визуализиране на Вашите измервания и контролни данни върху вградени Open Street карти. Можете да отрежете част от подложката и без нужда от допълнително георефериране да я изпратите към Вашия ГНСС приемник.

Георефериране

Чрез вградената процедурата за Георефериране лесно можете да въведете орто фото изображения във Вашия Infinity проект.

Повърхнини и Обеми

3D повърхнините са лесни с Infinity. Въведете данните, изберете един от трите възможни алгоритми и генерирайте 3D повърхнината с натискане на един бутон. Ако е необходимо, от вече готовата повърхнина, може да бъде изчислен и точен обем.