DOKUMENTUJTE I PRIKAŽITE

SKETCH PLAN

Napravite skicu na pametnom telefonu ili tabletu i dodelite izmerene vrednosti snimljena DISTO svakoj liniji. Funkcija “auto-scale” prilagođava razmeru dužinu linija i rezultat je skaliran, spreman za CAD plan.

SMART ROOM

Napravite planove za pripremu CAD-a pomoću DISTO X3 ili X4 jednostavno uzimanjem merenja prostorije u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru. Nakon što su izvršena sva merenja, funkcija Smart Room aplikacije automatski generiše plan prostorije.

PLAN MERE I FASADE

Tehnologija „Tačka ka tački“ i „Measure Plan“ i „Measure Facade“ u aplikaciji omogućavaju kreiranje detaljnih planova poda i zidova, uključujući vrata i prozore. One se lako izvoze iz aplikacije kao DXF ili DWG datoteke koje će se dalje obrađivati u željenom CAD rešenju.

KARAKTERISTIKE

Izmerite skrivene uglove

Funkcija „Measure Plan“ aplikacije „DISTO Plan“ i „Measure Facade“ olakšava merenje tačaka koje nisu vidljive sa položaja merenja. Jednostavno izvedite merenja i aplikacija automatski izračunava skrivene tačke ugla.

Skicirajte na slici

Snimite složene oblike (sobe, fasade) i izvezite ih u CAD.

Zemljani radovi

Odredite zapreminu iskopa pomoću P2P tehnologije. Ova funkcionalnost takođe omogućava složena merenja zapremine uzimajući u obzir ugao padova između vrha i dna iskopa.