Leica Captivate

Leica Captivate – Бъдете пленени

Leica Captivate е революционен в индустрията софтуер за различни измервателни инструменти, включително мултистанции и тотални станции, който създава най- реалистичните 3D изобразявания с познати приложения и лесна за използване сензорна технология.

С Leica Captivate на борда, изпитайте всеобхватното решение на:

  • Поколение от тотални станции Leica Nova и Viva и MultiStation с ATRplus, първите в света самообучаващи се тотални станции и MultiStation;
  • Мобилна мощност във Вашите ръце с контролера Leica CS20 и таблета Leica CS35, инсталиран с Leica Captivate за приятно изживяване в движение;
  • Познати приложения и лесна за използване сензорна технология за създаване на най-точните и реалистични 3D изобразявания на всеки работен обект;
  • Доверените услуги на Leica Geosystem с глобална мрежа за поддръжка от онлайн и професионална екипна помощ, достъпна навсякъде и по всяко време.

Невероятно лесен софтуер, инструменти, на които имате доверие, помощ, която е само на едно щракване – те се комбинират, за да формират всеобхватното решение на Leica Captivate Experience за Вашите най- предизвикателни изисквания!

Trening video

Getting Started

Connectivity

Total Station

GNSS

Coding & Dataflow

Staking & Checking

Services

Featured Expert Insights

Leica Captivate – How to import Leica Captivate data into Autodesk’s AutoCAD Civil 3D

The Stakeout Auto Points app

Leica Captivate Inspect Road Surface and Tunnel Alignment

The Compaction Control app