Увеличете производителността, точността и безопасността на сондите

Leica iCON iRD3 – Решения за сондиране

Leica iRD3 е гъвкавото и бързо 3D решение за управление на машината за прецизно и безопасно насочване на операторите към точната позиция и дълбочина, необходими за сондиране според проекта. iRD3 е свързан с всички други операции на строителния обект, позволявайки безпроблемна интеграция и работен поток от данни.

Едно решение, пълен контрол

Платформата за управление на машината „всичко в едно“ от Leica Geosystems вече включва решенията за оборудване на сонди и пилотни машини. iRD3 поддържа файловите формати IREDES, KOF и LandXML и се интегрира безпроблемно с портфолиото на iCON като Leica ConX за споделяне на данни за проекти, наблюдение на напредъка на проекта и екзекутивна документация. Създайте пробивно поле iCON site и го импортирайте директно в софтуера MC1 на панела.

Лесен за използване

iRD3 насочва операторите за прецизно навигиране и позициониране на пилотите, като избягва преработка и човешки грешки чрез визуализиране на напредъка на проекта в интуитивен потребителски интерфейс. 3D цветно кодираните сондажи могат да се споделят в реално време за наблюдение и контрол на проекта. Мощният потребителски интерфейс с адаптивно мащабиране, интуитивно меню и навигационна система помагат на оператора да работи по-бързо и по-точно.

Гъвкавост

iRD3 предлага няколко конфигурации за максимална гъвкавост. Антените могат да бъдат монтирани в кулата или върху тялото на машината за максимална точност и скорост. Операторите вече могат да работят във всякакви зони, невъзможни за GNSS, като градове, с позициониране чрез две тотални станции. Leica iRD3 може да се интегрира в конфигурация със сензори на производителя на машината и да работи с вградения интерфейс за запис на данни

Качество и безопасност

Leica iRD3 е цифрово решение, което елиминира необходимостта от ръчно трасиране. Безопасността на работното място е подобрена, тъй като около машината има по-малко работници и операторът може да работи от кабината на машината. Точната навигация на Leica iRD3 и правилната дълбочина и ъгли на пробитите отвори осигуряват еднороден модел на пробиване. Резултатите от взрива са по-контролирани и по-безопасни с по-добро раздробяване на скалите и по-малко използване на експлозиви.