Na GNSS merenja

Atmosferski uticaj

Uticaji jonosfere i troposfere na GNSS

Uticaj jonosfere na satelitske signale emitovane sa GNSS satelita svakako je jedno od glavnih ograničenja u pogledu tačnosti i pouzdanosti primene GNSS tehnologije. Zbog toga je važno biti svestan situacije i razumeti uticaj na svakodnevne poslove.

Detaljnije informacije o jonosferi možete naći u dokumentu “Uticaji jonosfere na GNSS merenja”.

NOVA Mape – Network Online Visualisation of Accuracy (NOVA)- se koriste za ocenu i vizuelizaciju reziduala jonosferskih i troposferskih grešaka za potrebe RTK korisnika GNSS Mreža.

NOVA mape i globalne RMS vrednosti su namenjene pružanju generalnog pokazatelja  performansi pozicioniranja u Mreži (mrežni i klasični RTK). Prikazane vrednosti ne predstavljaju tačnost pozicije rovera  jedan na jedan, zbog toga što kvalitet pozicije rovera zavisi takođe i od drugih grešaka kao što su višestruka refleksija signala, kašnjenje korekcija kao i procesni algoritmi za obradu signala koje koristi sam rover.

Proračuni su bazirani na podacima dobijenim od strane  Leica GNSS Spider mrežnog RTK servera.

Na raspolaganju su sledeće NOVA mape i grafici

Jonosfera (RTK)
Ocenjena greška popravaka za uticaj jonosfere za klasične – “single base” RTK korisnike koji koriste podatke sa najbliže stanice. Vrednost nije apsolutna mera jonosfere niti ukupnog sadržaja elektrona – Total Electron Content (TEC), već pre ocena uticaja veličine greške koju će rover imati ako koristi standardne modele za procesiranje.

Jonosfera (NRTK)
Ocenjena greška popravaka za uticaj jonosfere za rovere koji koriste mrežni RTK. Vrednost nije apsolutna mera jonosfere niti ukupnog sadržaja elektrona – Total Electron Content (TEC), već pre ocena uticaja veličine greške koju će rover imati ako koristi standardne modele i interpolacione metode.

Tropo/Geo (RTK)
Ocenjena greške popravaka za uticaj troposfere i greške satelitskih orbita za klasične – “single base” RTK korisnike koji koriste podatke sa najbliže stanice. Ova vrednost nije apsolutna mera troposferskih kašnjenja već ocena veličine greške uticaja koju će rover imati ako koristi standardne modele za procesiranje.

Tropo/Geo (NRTK)
Ocenjena greška popravaka za uticaj troposfere i grešaka satelitskih orbita za rovere koji koriste mrežni RTK. Ova vrednost nije apsolutna mera troposferskih kašnjenja već ocena veličine greške uticaja koju će rover imati ako koristi standardne modele za procesiranje kao interpolacione modele.

Globalni RMS
Generalni indikator ocene grešaka za kompletnu Mrežu. Na grafiku su date vremenske serije za sva četiri navedena slučaja.