Online upitnik

Zahtev za etaloniranje

Akreditovana laboratorija Vekom Geo usluge etaloniranja realizuje isključivo na osnovu popunjenog zahteva korisnika.

Laboratorija odgovara preispitivanjem na vaš zahtev, čiju formu možete preuzeti u PDF format sa našeg sajta, zahtevati da vam se pošalje elektornskim putem,
popuniti na licu mesta uz našu pomoć, ili online upitnikom.

  • Zahtev za etaloniranje

Online upitniku pristupite ovde