Akreditovana laboratorija za etaloniranje

Lokacije Laboratorije u Crnoj Gori i BiH

Prateći potrebe korisnika i zahteve tržišta, i primenjujući permanentno poboljšavanje i razvoj obima akreditacije, od 2014. godine na tržištu Bosne i Hercegovine, a od 2018. godine na teritoriji Crne Gore uspostavljene su poslovne jedinice laboratorije. 

U cilju komfornijeg pružanja usluga etaloniranja na istom nivou kvaliteta koji već deceniju i po posedujemo u matičnoj laboratorija u Srbiji, uspostavili smo višelokacijski akreditovani sistem sa poslovnicom u  Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. 

Prateći smernice i zahteve evropske Reguative 765/2008, Evropske organizacije za akreditaciju EA, Međunarodne asocijacije laboratorija ILAC, postali smo prva i jedina laboratorija sa višelokacijskom akreditacijom sistemom kvaliteta u regionu. 

Po zahtevu korisnika i u skladu sa dodeljenim obimom akreditacije, vrši se etaloniranje i  izdavanje uverenja o etaloniranju merila u geodeziji, građevini i srodnim obastima. 

Obim akreditacije možete pogledati ovde

Više o tome šta našu laboratoriju čini jedinstvenom pogledajte ovde