Nosilac višelokacijske akreditacije

Sedište laboratorije - Srbija

Naš stil poslovanja podrazumeva dugoročno planiranje, proaktivno delovanje, kao i inovativan i sistematski orijentisan način rada, uz permanentno razvijanje interne organizacije koja unapred obezbeđuje poverenje u ostvarivanje zadovoljstva i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana.

Vekom Geo ima uspostavljen savremen sistem infrastrukture kvaliteta koji se oslanja na četiri bitna stuba, a to su standardizacija, akreditacija, metrologija i ocena usaglašenosti.

U skladu sa navedenim, uspostavili smo akreditovan sistem menadžmenta kvaliteta i opštih zahteva o sposobnosti rada laboratorije za etaloniranje merila u geodeziji, građevini i srodnim oblastima kao i merila zapremine, koji je zasnovan na međunarodnim zahtevima o kompetenosti laboratorija za etaloniranje po standardu ISO 17025:2017.

Laboratorija za etaloniranje Vekom Geo predstavlja organizacionu jedinicu koja se uspostavlja na dve lokacije kojima stoji na raspolaganju korisnicima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i šire.

Nosilac sertifikata o akreditaciji laboratorije je sedište laboratorije u Beogradu, čija tradicija poslovanja iza sebe ima preko 15 godina praktičnog i metrološkog iskustva.

Sertifikat i Obim akreditacije možete pogledati ovde

Više o tome šta našu laboratorija čini jedinstvenom pogledajte ovde