Eksetrna potvrda u kontrolu kvaliteta

Prekogranična poređenja

Laboratorija za etaloniranje Vekom Geo ima sistematičan program kontrole kvaliteta, kojim proverava i nadzire pouzdanost i tačnost svojih rezultata, metoda i procesa merenja. Ima definisanu, jasnu i izgrađenudoslednost akreditacije, što se dokazuje i prekograničnim međulaboratorijskim poređenjem sa laboratorijom kompanije Leica Geosystems AG, akreditovanom od Akreditacionog servisa Švajcarske. 

Od 2013. laboratorija je učestvovala u više međulaboratorijska poređenja iz oblasti etaloniranja merila dimenzija i zapremina 

U oblasti dimenzija, laboratorija je sprovela tri puta međulaboratorijska poređenja sa laboratorijm Leica Geosystems iz Švajcarske, akreditovanom od strane švajcarskog akreditaconog servisa (SAS), za merila multi stanica, totalnih stanica, teodolita, EDM daljinomera i nivelira 

U oblasti zapremine, laboratorija je više puta bila učesnik i organizator u realizaciji međulaboratorijskih poređenja u kome su učestvovali redstavnici nacionalnih metroloških instituta, naftnih industrijskih sistema i akreditovanih tela za ocenu usaglašenosti iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore I Bosne i Hercegovine 

Među učesnicama poređenja ubrajaju se:  

  • STSI d.o.o. – Integrirani tehnički servisi – član INA Grupe, Republika Hrvatska, aktivan učesnik u poređenju; 
  • Laboratorija za kalibraciju merila protoka (volumena) tečnih naftnih derivata “DELTA PETROL” KAKANJ d.o.o., Bosne i Hercegovine, aktivan učesnik u poređenju; 
  • Laboratorija za etaloniranje, Direkcija za metrologiju, Funkcija za organizaciona pitanja, NIS A.D., Srbija, aktivan učesnik u poređenju; 
  • Ministarstvo privrede, Direkcija za mere i dragocene metale, grupa za zapreminu, Srbija, aktivan učesnik poređenja; 
  • Zavod za metrologiju Crne Gore, učesnik posmatrač u poređenju; 
  • Državni zavod za mjeriteljstvo, Republika Hrvatska, učesnik posmatrač u poređenju; 
  • Laboratorija za etaloniranje merila u geodeziji, građevini i srodnim oblastima kao i merila zapremine Vekom Geo d.o.o. iz Srbije, aktivan učesnik u poređenju;