Etaloniranje dimenzionalnih merila

Geodezija - Građevina

Obim akreditacije za merila iz oblasti geodezije, građevine i srodnih oblasti, odnosi se na etaloniranje sledećih mernih uređaja, nezavisno od tipa i proizvođača:

 • Totalne stanice,
 • GNSS/GPS sistemi pozicioniranja,
 • Digitalni i optički niveliri, (precizne i obične tačnosti)
 • Ručni laserski daljinomeri,
 • Rotacioni laseri,
 • HDS 3D laserski skeneri,
 • Teodoliti,
 • EDM Daljinomeri,
 • Tahimetri.

ISO metode (standardne i prilagođene)

Standardne metode etaloniranja koje primenjujemo u našem obimu akreditacije iz oblasti dimenzija opisane su u međunarodnim dokumentima iz grupe tehničkog ISO komiteta za optiku, odnosno potkomiteta koji definiše terenske i laboratorijske postupke za ispitivanje geodetskih i građevinskih merila, čiji smo i mi član (više u međunarodnoj saradnji). Reč je o sledećim metodama:

 • ISO 17123 – 2  metoda za nivelire
 • ISO 17123 – 3 metoda za teodolite
 • ISO 17123 – 4 metoda za elektrooptičke daljinomere (EDM merenja na reflektorima)
 • ISO 17123 – 5 metoda za totalne stanice
 • ISO 17123 – 6 metoda za rotacione lasere
 • ISO 17123 – 8 metoda za globalne navigacione satelitske sisteme (GNSS) za merenje kinematičkih veličina u realnom vremenu (RTK)
 • ISO 16331 – 1 metoda za ručnie laserske daljinomere

Metode razvijene u laboratoriji

Pored primene metoda koje su zasnovane na standardnim dokumentima, laboratorija za etaloniranje Vekom Geo zahvaljujući dostupnosti najsavremenijim tehnologijama u svojoj praksi takođe razvija, validuje i akredituje sopstvene metode etaloniranja. Među njima su i sledeće dve metode:

 • etaloniranje HDS 3D laserskih skenera, razvijena od strane tehničkih i ljudskih resursa Laboratorije Vekom Geo, validovana na naučno-istraživačkom karakteru, i akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije.
 • određivanja merne nesigurnosti faznih i kodnih pseudodužina, stabilnost frekvencije oscilatora prijemnika i faznog centra antena GPS/GNSS sistema pozicioniranja, čiji je autor dr Dragan Blagojević, dipl.inž.geod., vanredni profesor na Katedri za geodeziju i geoinformatiku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.