Vekom-Poljoprivreda-01

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Нашите решения за машинно насочване помагат на тези, които носят храна на масата ни…

Vekom-Sumarstvo-01

ЛЕСОВЪДСТВО

Голям брой решения в горското стопанство. От сателитни изображения до маркиране на…