Приложение

Строителство

Дигитализирайте строителството за постигане на по-голяма ефикасност с HxGN SmartNet

Когато се прилага в строителния бранш, ГНСС може да се окаже ценен актив за строителите и да увеличи общата ефективност на работата. HxGN SmartNet прави всеки един строителен проект по-ефикасен.

Услуги

SmartNet може да се използва за важни проекти, като строителство на автомагистрали, писти за самолети, спортни стадиони и всички строителни приложения, които изискват прецизни операции с машини и точност до сантиметри.

Достъпност

Със своите над 4 500 референтни станции по света HxGN SmartNet осигурява най-голямо покритие. Чрез услугата двайсет и четири часа в денонощието, седем дни в седмицата, достъпността и възможността за използване на услугата са постоянни.

 

Как работи

Като се абонирате за услугата HxGN SmartNet, Вие нямате нужда от собствена мрежова базова станция, която да осигурява покритие на Вашия строителен обект. Вие не изпитвате ограничения от радио обхвата/проблеми със смущения. Просто трябва да разполагате с ГНСС приемник на обекта и можете да си тръгнете. За неговата работа не трябва да разполагате със собствена(и) базова(и) RTK станция(и), което намалява капиталовите инвестиции.

Интелигентност

HxGN SmartNet предлага най-прецизното ГНСС позициониране за всяка мрежа от референтни станции. Базираната в облак услуга за корекции постига точност до 1-2 см.