Погледнете света от горе, с най-точните и прецизни сателитни снимки

Сателитни снимки

Vekom Geo си партнира с най-големите космически компании в света, за да Ви достави необходимите данни с висока точност и прецизност

 

Чрез нашето партньорство с European Space Imaging (EUSI), ние предоставяме на нашите потребители мултиспектрални сателитни изображения с много висока пространствена резолюция (до 30 см), събрани от сателитните платформи произведени от Maxar Technologies.  Тъй като сателитите на Maxar работят 18 години, освен нови записи, ние предлагаме на нашите потребители и богат архивен материал придружен с високо прецизни цифрови модели на релефа, получени от стерео сателитни изображения.

Проектът Planet изгражда и управлява най-големите в света спътникови орбити предназначени за придобиване на изображения директно от планетата земя. Сътрудничеството ни с Planet ни дава възможност за достъп и закупуване на сателитни изображения, създадени от най-голямото в света спътниково съзвездие.

Освен сателитни снимки направени с оптични сензори, ние предлагаме и SAR решения на нашите клиенти. Чрез партнюрството ни с Capella Space ние можем да дадем на нашите клиенти решения свързани с радарни снимки с много висока резолюция. Основното предимство на този тип изследвания е възможността на потребителя да извърши заснемането дори и в моменти на лоши метеорологични условия или дори през нощта.

За нуждите на инженерите, които изпълняват и следят големи инфраструктурни проекти ние предлагаме и решенията на компанията Tre-Altamira. Компанията дава решения за мониторнг на деформациите на всякакъв вид съоръжения и теренни. Едно от основните предимства, е че Вие получавате данни с висока точност до няколко милиметра за голяма територия.

Vekom Geo предлага на своите клиенти пълен пакет от продукти и услуги, независимо дали са начинаещи или професионалисти. За потребители, които не са професионалисти в областта на фотограметрията и дистанционните методи, предлагаме услуга за цялостна обработка и анализ на сателитни изображения и предаване на полезни данни и информация за тях . За професионалистите предлагаме сурови сателитни изображения, които те могат да обработват и анализират самостоятелно.

Сателитните изображения се използват широко в различни области, някои от които са:

  • Земеделие – Анализ на здравето на културите, идентифициране на болести по културите, управление на водните ресурси и качеството на земята, прецизно земеделие, откриване на незаконни земеделски дейности;
  • Горско стопанство – Създаване на анализи на горите, идентификация на болести по дърветата и заразяване с вредители, откриване на незаконни сечища,  залесяване, подпомагане на пожарникарите по време на пожар;
  • Местно самоуправление – Градоустройство, 3D цифрови модели на града, аварийно реагиране и управление при кризи;
  • Картография и планиране – Топографско картографиране, актуализиране на съществуващи карти, планиране на земеползването;
  • Национална сигурност, отбрана и разузнавателни служби – Разпознаване на офанзивни и отбранителни системи, характеризиране на съоръжения, планиране на мисии и спасителни операции.

EUSI – European Space Imaging

Сателитни снимки с много висока резолюция

Planet

Заснемане на цялата Планета на всеки 1 ден

Capella Space

Радарни сателитни снимки с висока резолюция

TRE ALTAMIRA

INSAR технология за Вашите инженерни нужди