Качество на добра цена

Носачи за призми и антени

Носачи за призми и антени – уникално качество

Точността на измерванията се влияе от различни фактори затова носачите за призми и антени са от съществено значение. Високо точните носачи от серията Profesional 5000 са снабдени с лазерни и оптични отвеси като често осигуряват точност до 0.3mm. Носачите от серията Profesional 3000 осигуряват точност до 1.0 mm.

PROFESSIONAL 5000

Vekom-667316-SNLL121

SNLL121, носач с лазерен отвес

Лазерът осигурява точно центриране дори и при условия на слаба видимост. Осигурява точност до 0.3 mm.
Артикулен номер: 667 316

Vekom-428340-GZR3

GZR3, носач с оптичен отвес

Носач с оптичен отвес. Точност на центриране до 0.3 mm.
Артикулен номер: 428 340

PROFESSIONAL 3000

Vekom-667313-GRT144

GRT144, носач

Носач с оптичен отвес. Монтира се върху тринога. Точност на центриране до 1.0 mm.
Артикулен номер: 667 313

Vekom-725566-GZR103

GZR103, носач с оптичен отвес

Носач с цилиндрична либела и оптичен отвес. Използва се за монтиране върху триноги. Точност на центриране 1.0 mm.
Артикулен номер: 725 566

PROFESSIONAL 1000

Vekom-667216-GRT146

GRT146, носач с 5/8`` винт

Носач предназначен за монтиране върху триноги с оптичен отвес. Използва се за монтиране на GNSS антени. Точност на центриране 1.0 mm.
Артикулен номер: 667 216

Vekom-770715-GRT247-for-GS15

GRT247, носач с 5/8`` винт за GS15

Носач за монтиране върху триноги с оптичен отвес. Точност на центриране 1.0 mm. Презназначен за монтиране на GNSS приемник GS 15.
Артикулен номер: 770 715

АКСЕСОАРИ ЗА НОСАЧИ

Vekom-667217-GAD31

GAD31, GNSS адаптер за антена

За монтиране на GNSS антена на щок или носач..
Артикулен номер: 667 217

Vekom-667244-GZS4

GZS4, Поставка за измерване на височината

Поставка за измерване на височината на GNSS антени и призми. Прилага се с всички модели на носачи.
Артикулен номер: 667 244