Vekom Geo

O nama

Kompanija Vekom Geo je osnovana 1992. godine u Beogradu, od kada je na tržištu Srbije i regiona svojim korisnicima dostupna sa alatima koji se dovode u vezu sa prikupljanjem, obradom, prezentacijom, ažuriranjem i vizuelizacijom geoprostornih podataka.

Autorizovani smo distributeri vodećih svetskih proizvođača hardverskih i softverskih sistema za geoprostornu i geoinformacionu primenu:

Pored distribucije koja je praćena ekspertskom tehničkom podrškom, u sastavu kompanije Vekom Geo posluje i autorizovani servisni centar za Leica instrumente, akreditovana metrološka laboratorija za etaloniranje, kao i permanentnan servis preciznog pozicioniranja korišćenjem GNSS-a (Globalnog Navigacionog Sistema).

Naš jedinstveni odnos prema korisnicima temelji se na tehničkoj podršci koja je dostupna 24 h, a iza koje stoji stručni ekspertski kadar praćen stalnim usavršavanjima, i tehnološki resursi koji idu u korak sa najnovijom tehnologijom i inovacijama.

Politika kvaliteta kompanije Vekom Geo zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju uz pružanje brzih, pravovremenih i efikasnih usluga. U cilju potpunog zadovoljstva svih naših sadašnjih i budućih korisnika, konstantno poboljšavamo  efektivnost našeg sistema menadžmenta kvalitetom, koji je sertifikovan u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda SRPS ISO 9001:2015.

U skladu sa poslovnim aktivnostima koje obavljamo, težimo očuvanju bezbednosti informacija naših poslovnih partnera i korisnika, zaštiti integriteta podataka u okviru usluga koje pružamo i očuvanju naše intelektualne svojine. U cilju primene najbolje prakse u oblasti bezbednosti informacija, ispunjavamo zahteve standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014.

Pratimo potrebe tržišta i na prvom mestu su nam zahtevi naših korisnika, što nam daje motiv da konstantnim radom, ulaganjem i inovacijama poboljšavamo i unapređujemo naše poslovanje i odnose sa korisnicima, koji nas prepoznaju kao lidere u geoprostornim oblastima kako na sprskom tržištu tako i u regionu.