Приложение

Контрол на машини

Надеждни и достъпни RTK корекции за ГНСС контрол на машини с помощта на HxGN SmartNet.

ГНСС подобрява точността на позициониране на земекопните машини. Операторите на машините могат да контролират точната им позиция с помощта на HxGN SmartNet.

Услуги

В комбинация с портфолиото с решения за контрол на машини iCON на Leica Geosystems HxGN SmartNet насочва и ръководи Вашите наземни земекопни машини за точно копаене, нивелиране и павиране.

Достъпност

Със своите над 4 500 референтни станции по света HxGN SmartNet осигурява най-голямо покритие. Чрез услугата двайсет и четири часа в денонощието, седем дни в седмицата, достъпността и възможността за използване на услугата са постоянни.

 

Как работи

HxGN SmartNet насочва машините, като прави работата на операторите на машините по-ефикасна и управляема чрез намаляване на изискванията към оператора и увеличаване на точността.

Интелигентност

HxGN SmartNet Ви осигурява корекциите, от които се нуждаете, за да увеличите точността на Вашия единствен приемник до сантиметър.