ИЗКОПНИ РАБОТИ

Големите строителни проекти изискват точност и прецизност, като същевременно минимизират престоя на машината…

ИНТЕРИОР

Leica Geosystems предлага цялостни решения за събиране на необходимите измервания, дължини и други размери за дизайнерски цели.

AРХИТЕКТУРА

Leica Geosystems предлага цялостни решения за събиране на необходимите измервания, дължини и други размери за дизайнерски цели.

ПЪТИЩА

Съвременните пътища подобряват качеството ни на живот. Ние предлагаме решения за всички фази по време на строителството…