ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕМ

Уловете ситуацията напълно в 3D среда, изчислете обемите и осигурете контрол…

ВЪЗДУШНО ЗАСНЕМАНЕ

Бързо, лесно, просто запишете всичко, което ви интересува, с много подробности.

MОНИТОРИНГ

Нашите сложни решения комбинират геоложки, геотехнически, метеорологични сензори…