ЛАЗЕРНИ ДАЛЕКОМЕРИ

Изберете правилния лазерен далекомер Leica DISTO™ за вашите нужди…

LEICA DISTO ПРИЛОЖЕНИЯ

Създавайте скици, добавяйте размери към снимка и прехвърляйте данни.