Vekom-3d-svet

3D СВЯТ

Създавайте реалистични и истински 3D модели на цифрови обекти. Заснемете нова сграда или път…

Vekom-Geodezija

ГЕОДЕЗИЯ

Ние предлагаме на професионалисти топ решения в областта на геодезията и инженеринга…

Vekom-Gradjevinarstvo

СТРОИТЕЛСТВО

Нашите усъвършенствани решения в строителството променят начина ни на работа и мислене…

Vekom-Energetika

ЕНЕРГЕТИКА

Използвайки най -точното измерване и реалистичната визуализация, уверете се…

Vekom-Rudarstvo

МИННО ДЕЛО

От фазата на проектиране до записване на подробното състояние на мината, нашите решения ви помагат…

Vekom-Poljo

ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО

Оптимизирайте работата на тежките си машини, намалете разходите, увеличете добивите…

Vekom-public-safety-experts

ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ

От контрола и сигурността на публични събития до анализа на катастрофи и местопрестъпления…