За мрежата

Най-голямата мрежа от референтни станции в Света

СмартБул.Нет e най-голямата RTK мрежа в България, част от мрежата HxGN SmartNet за единна глобална мрежа от референтни GNSS станции. С повече референтни станции по света, отколкото всеки друг доставчик на RTK корекции за ГНСС, ние предоставяме точно сантиметрово измерване и надеждно покритие на територията. Прецизност, на която можете да разчитате.

Непрекъсната достъпност на услугата

HxGN SmartNet се предоставя 24/7 от високодостъпна инфраструктура и професионален екип за поддръжка с повече от 10 години опит в надеждно предоставяне на услугата.

Ефективност за вашия бизнес

Използвайки Интернет връзка на вашия ГНСС приемник, СмартБул.Нет осигурява прецизни RTK корекции за различни професионални задачи. Независимо дали притежавате ГНСС приемник от Leica Geosystems или друга марка, вие ще имате достъп до услугата. Ще спестите средства за купуване на собствена базова станция, няма да губите време за нейното станциониране върху дадена точка, нито пък ви е необходим работник на полето, който да я пази. Много по-бързо и ефективно ще изпълните вашата работа, свързана с:

  • Кадастър, Геодезия, Строителство
  • ГИС и Картогравия
  • Прецизна навигация на строителни машини (багери, булдозери)
  • Управление на земеделски машини (трактори, сеялки)
  • Управление на проводи и съоръжения

Удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър

Притежаваме валидно Удостоверение за оценка на съответствие № 016/2022 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа “СМАРТ БУЛ.НЕТ”, оператор “Веком Гео” ЕООД, отговаряща на изискванията на Инструкция №РД-02-20-25/2011 за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи със срок на валидност– до април 2024.