СЪБИРАНЕ НА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Подробните 3D данни за обекта, който ви интересува…

3D МОДЕЛИРАНЕ

Ние предлагаме различни стратегии за формиране на модели, адаптирани към оригиналния облак…