Leica Ultra


Leica ULTRA проследяваща система

Спестете време и увеличете резултатите си с Leica ULTRA, най-съвременния инструмент за проследяване и локализиране на подземни обекти. Сложността на подземните комуникационни мрежи непрекъснато се увеличава и получаването на точна информация за местоположението на подземните съоръжения е от изключително значение. Защитата на подземните съоръжения по време на изкопни работи изисква точно картографиране и проучване. Leica ULTRA проследява точно комуникационните линии за безопасни подземни изкопни работи.

Променящи се настройки

Оптимизирайте инструмента си, за да  преодолява най-трудните и сложни условия на обекта. Локаторът Leica ULTRA може да бъде конфигуриран за различни среди и разполага с повече от 100 програмируеми работни честоти. Режимите на програмата могат да адаптират антените, за да осигурят подобрена точност.

Най-добри честоти в затруднена среда

Когато работите в затруднена среда, Leica ULTRA включва измерване на околната среда (AIM), което цифрово анализира околността и задава най-добрите честоти за точно проследяване на обектите.

Локализиране на комуникации през всякакви препятствия

Има случай, когато комуникационната линия се движи близо до или под препятствие. Leica ULTRA локализира линията на целта, ако не е директно достъпна на повърхността. Функцията използва наличните данни, за да оцени хоризонталното и вертикалното (дълбоко) разстояние.

Изчистен работен дисплей

Ясен графичен LCD екран с автоматично насочване на стрелките за посока. Осигурете сигурно и бързо проследяване при всички работни условия, ден или нощ.

Интеграция на ГНСС и ГИС

Инструментът предоставя решение за заснемане на данни и тяхното картографиране или геодезическо заснемане. Leica ULTRA може да се интегрира с GNSS и GIS устройства.


Технически характеристики
Брошура